Läs Björn och Isabellas debattartikel i GP om vikten av att det skrotade forskningsfartyget ersätts

Idag skriver Isabella Lövin och Björn Lindgren i GP om att regeringen måste avsätta pengar till ett nytt fartyg för havsforskningen. Det gamla har skrotats. Utan ett nytt fartyg kommer viktig övervakning av övergödningen och fiskbestånden i våra hav inte kunna göras. Hade regeringen stått passiva om ekonomiska forskning hotades? Tror inte det. Frågan är nu hur mycket de bryr sig om våra hav. Här är hela artikeln:

Ersätt skrotat forskningsfartyg

Ett levande hav kräver ett nytt forskningsfartyg. Sedan forskningsfartyget Argos togs ur bruk förra året riskerar flera myndigheter att inte kunna utföra sitt uppdrag. För att säkra forskningen om övergödningen och fiskbestånden i våra hav måste regeringen skjuta till pengar för ett nytt Argos, skriver Isabella Lövin och Björn Lindgren (MP). 

Tänk dig att en myndighet som utvärderar och samlar in data om den svenska ekonomin plötsligt måste sluta med sitt faktainsamlande för att den inte kan använda sina lokaler. Detta eftersom det, föga överraskande, konstaterats att myndighetens hus är gammalt, nedslitet och dessutom asbestdrabbat och måste rivas. Viktiga verksamheter måste avbrytas och ekonomisk statistik riskerar att inte rapporteras in.

I verkligheten har ingen ekonomimyndighet drabbats, men däremot har bland annat SMHI och Havs- och vattenmyndigheten drabbats av något liknande.

Sveriges enda utsjögående forskningsfartyg, Argos, som sedan länge använts av SMHI för att miljöövervaka våra hav och av Havs- och vattenmyndigheten för att övervaka fiskbestånden, togs ur bruk förra året och ska skrotas, efter att man hittat asbest på det gamla fartyget.

Men behovet av ett nytt fartyg har varit känt längre än så, inte minst sedan dåvarande Fiskeriverkets kustnära forskningsfartyg Ancylus togs ur bruk för några år sedan. För tillfället kan undersökningar av fiskbestånden med nöd och näppe klaras genom att man hyr in sig på ett danskt fartyg – som även det är gammalt och ska skrotas om två år. Vad som händer sedan vet ingen i dag. Eftersom det tar flera år att bygga ett nytt fartyg är situationen akut.

Äventyrar forskning och fiskeriförvaltning

Det finns en risk att viktig information om tillståndet i havsmiljön och tillståndet för våra fiskbestånd inte kan samlas in, till skada inte bara för svensk och internationell forskning utan även för fiskeriförvaltningen. Utan tillräcklig kunskap om hur mycket fisk som finns i havet kan man inte förvalta fiskbestånd och sätta fångstkvoter. En bra miljö- och fiskeripolitik kräver tillförlitliga data, men snart kan svenska myndigheter inte ens samla in de data som de är ålagda av EU att leverera. Sverige som gärna talar om havsmiljö i europeiska sammanhang, riskerar att totalt tappa trovärdighet och att hamna i EU:s bottenliga.

Om det som i vårt tänkta scenario varit en ekonomimyndighet som drabbats är vi övertygade om att alliansregeringen för länge sedan hade skjutit till pengar för att garantera myndighetens fortsatta verksamhet. Detta för att ta det ansvar för Sverige regeringen så ofta berömmer sig om.

Brist på handlingskraft

Tyvärr har regeringen hittills inte presenterat någon lösning för hur Argos ska ersättas, vilket är högst anmärkningsvärt, och får oss att undra om regeringen och miljöminister Lena Ek inte anser att havet är en viktig fråga? Bristen på handlingskraft från regeringens sida blir ännu märkligare med tanke på att ”levande hav och vattendrag” är en av miljödepartementets fyra prioriterade frågor. Den förra miljöministern Andreas Carlgren gjorde en stor sak av regeringens nya havssatsning.

Visserligen togs pengarna för satsningen till stor del från andra miljöåtgärder, och de insatser som gjordes för att minska övergödningen motarbetades effektivt av den slopade skatten på konstgödsel i jordbruket, men trots det borde alliansen ha ett intresse av att säkra den marina miljöövervakningen, så att inte all färg på deras grönmålade skuta skrapas bort.

Utan ekonomiska data är det omöjligt att föra en ansvarsfull ekonomisk politik. Lika omöjligt är det att föra en ansvarfull havspolitik baserad på ekosystemansatsen utan en ökad satsning på marin forskning.

Dagens situation då Argos och Ancylus båda skrotas av åldersskäl, utan att pengar finns till nya fartyg är inte bara oroväckande, den är helt oacceptabel.

Regeringen måste ta ansvar för allas vår framtid genom att ge myndigheterna möjlighet att fullgöra sina uppdrag och skjuta till pengar för ett nytt forskningsfartyg som kan ersätta Argos. Ett för skattebetalarna kostnadseffektivt sätt vore att använda befintliga skrotningspremier för fiskeflottan för att konvertera ett eller flera fiskefartyg till detta ändamål! Oavsett hur det går till är varje krona investerad i marin forskning en investering i framtiden. Och regeringen måste agera – nu!

Isabella Lövin (MP)

Isabella Lövin (MP) Europaparlamentariker

Björn Lindgren (MP), språkrör Grön Ungdom

Björn Lindgren (MP) Språkrör Grön Ungdom

Annonser
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s