I intervju med Feministiskt Perspektiv

Feministiskt Perspektiv gjorde en intervju med mig precis efter att jag slutade som språkrör för Grön Ungdom – om hållbar utveckling, jämställdhet och ledarskap – och nu är den publicerad. Du behöver ett inlogg för att kunna läsa texten på orginalkällan men här hittar du hela intervjun:

peel_110923_1024-print

Vi flyr februarikylan över en kopp choklad på ett café på Södermalm. Mitt emot mig sitter Rebecka Carlsson som just lämnat över språkrörsfacklan till Magda Rasmusson och Lorentz Tovatt. Efter två år som ledare för Grön Ungdom har hon och kollegan Björn Lindgren valt att inte kandidera för ytterligare en period.

–        Jag var från början inställd på att sitta två år. Att lämna över till en ny kollega mitt under brinnande valår hade inte känts bra. Dessutom är det positivt om språkrören i ungdomsförbundet faktiskt är yngre.

Rebecka beskriver språkrörsskapet som otippat. Från initial skepsis till partipolitik och politiska paket hamnade hon 2010 i Grön Ungdoms förbundsstyrelse, för att ett år senare inneha språkrörsposten.  Resan började under en vistelse i Mali där Rebecka hamnade mitt i en väpnad konflikt, vid vilken det var tydligt att sinande grundvatten och matförsörjningsmöjligheter faktiskt utgjorde det hot mot världsfreden som Al Gore hade beskrivit. Det blev en ögonöppnare och ett incitament till engagemang i klimatfrågan och till slut pekade alla vägar mot partipolitiken.

–        Det är inte möjligt att lösa klimatfrågan på global nivå om vi inte gör vår läxa på hemmaplan. Dessutom kan vi inte ge upp partipolitiken bara för att den inte ser ut som vi vill. Alla borde egentligen vara med i ett parti och faktiskt vara med och påverka dess politik.

För Rebecka har den största utmaningen under de gångna två åren varit att räcka till i det mångfacetterade uppdrag som språkrörsskapet faktiskt innebär.

–        De bästa sammanhangen har varit de där den utvecklande diskussionen stått i fokus. Det kollaborativa samtalet, där fokus inte har legat på att tydliggöra politiska skiljelinjer utan att faktiskt mötas och bygga vidare på gemensamma idéer.

Mest nöjd är Rebecka Carlsson över att ha bidragit till att sätta begreppet grön ekonomi på den svenska politiska kartan. Grön ekonomi handlar enligt Rebecka inte bara om ett ifrågasättande av BNP-hets och strävan efter ständig tillväxt, utan även om den fundamentala diskussionen om vad som är viktigt i samhället, hur sociala värden kan räknas in i samhällsekonomin, vilken roll företagen spelar i omställningen till ett mer hållbart samhälle och vilken roll skolan ska ha i att fostra mer än bara anställningsbara individer.

I höstas presenterade Miljöpartiet ett förslag på nya välfärdsindikatorer, ett arbete Rebecka är särskilt stolt över.

–        Det är så här jag vill driva politik. Utifrån ett mer kreativt och lösningsfokuserat sätt. Det är så vi stärker förtroendet för politiken. Miljöpartiet har gått från att prata om det vi inte vill ha till det vi faktiskt vill ha. Och det är en trend som syns på flera håll i samhället, främst på global nivå.

Rebecka anser att det finns en allt starkare trend att diskutera konkreta lösningar. Debatten om nya sätt att mäta välfärd och staters framgång förs både inom FN, IMF, Världsbanken och EU-kommissionen. Även här i Sverige, där samtalet ännu inte är särskilt livligt, börjar saker hända. Varför är det då så viktigt att utforma nya sätt att mäta välfärden på?

–        Man är vad man äter och man gör vad man mäter. Mäter man jämställdhet så gör man jämställdhet. Mäter man miljö så gör man miljö. Att mäta blir det första steget till att göra annorlunda.

Att Grön Ungdom är ett av få ungdomsförbund som faktiskt ökar i medlemsantal, tror Rebecka Carlsson beror på att man som ung känner igen sig i förbundets beskrivningar av de stora och viktigaste utmaningarna. Varken Grön Ungdom eller Miljöpartiet presenterar egentligen en ideologi, menar Rebecka, utan mer ett perspektiv där fokus ligger på det långsiktiga, holistiska och det humana.

–        Miljöpartiet vinner inte röster för att man säger rätt sak just nu, utan för att man sagt rätt sak väldigt länge.

De viktigaste gröna frågorna för Rebecka Carlsson handlar egentligen om allt som har med pengar att göra – grön företagspolitik, aktiebolagsstiftning, progressiva klimatskatter och en privat sektor som måste byta skepnad, från att enbart fokusera på vinst till att fokusera på faktiska samhällsutmaningar.

De viktigaste feministiska frågorna för Rebecka Carlsson är att redan från början, på dagis, fritids och i skolan skapa jämställda förutsättningar för alla att vara den de är, att inte tvinga in och fostra individer till ett kön, liksom att lagstifta för en jämställd föräldraförsäkring.

Samhället blir mer jämställt genom en bra klimatpolitik, menar Rebecka och resonerar kring kopplingen mellan gröna frågor och jämställdhet. Men hon känner samtidigt en viss ambivalens inför begreppet ekofeminism. Att moderskapet skulle föra kvinnor närmare naturen är Rebecka skeptisk till, men samtidigt är det tydligt att gruppen som Miljöpartiet och Grön Ungdom lockar faktiskt främst är kvinnor.

Både den gröna och den feministiska rörelsen präglas av interna konflikter och intressemotsättningar. Det är enligt Rebecka rätt ointressant att fokusera på skillnader mellan en äldre skola av ekofeminister och en yngre skola av feministiska miljöpartister.

–        Vi vill få ner koldioxidutsläppen och vi vill skapa ökad jämställdhet i samhället. För detta krävs många steg på många olika nivåer. Kritiken mot den gröna rörelsen för att inte i tillräcklig grad anamma en feministisk ansats och den feministiska rörelsen för att inte i tillräcklig grad ta sig an de gröna frågorna, må till viss del vara befogad. Men, det är väl egentligen viktigare att de som varken arbetar med jämställdhet eller miljö faktiskt börjar göra det. Det är liksom viktigare att få de som gillar att upprätthålla patriarkatet och ägna sig åt miljöförstöring att sluta med det.

På frågan om hur Miljöpartiet skulle kunna stärka sin roll som ett feministiskt alternativ, framhåller Rebecka Carlsson att det är en utmaning att hinna med och driva alla viktiga frågor på en gång. Mp är ett uttalat feministiskt parti som högprioriterar klimat, migration, nya gröna jobb och skolpolitik med ambitionen att föra en genusgrundad politik. Rebecka saknar dock en tydligare feministisk vision mer generellt i den politiska debatten. Hon efterfrågar fler feministiska förslag, fler feministiska partier och mer samarbete organisationer emellan för att lyfta jämställdhetsfrågorna på dagordningen.

Hur har det då varit att verka som ung tjej i en traditionell, oftast mansdominerad, politisk värld?

–        Det är något som tar sig uttryck hela tiden, det faktum att jag är ung och kvinna. Det har handlat om allt ifrån att bli pussad i pannan av manliga medpanellister, till hatmail och beskrivningar av mitt språkrörsskap som ”inspirerande” till skillnad från mina manliga kollegor som kompetenta och sakkunniga.  Jag har trots allt klarat mig bättre än mina kvinnliga föregångare, troligtvis på grund av att Björn är den som ansvarat för vårt arbete med migration och jämställdhet under de gånga åren.

Att vara duktig flicka fungerar inte inom partipolitiken, menar Rebecka och beskriver samtidigt hur tanken på att resten av sitt liv leva i ett patriarkat gör henne uppriktigt arg och ledsen.

Vi pratar om framtiden och vilken roll politiken kommer att spela för Rebecka framöver. När politiken trycker på rätt knappar och åstadkommer lagstiftning så får det onekligen stora konsekvenser för samhällsutvecklingen, menar Rebecka. Samtidigt beskriver hon sig som en person som är driven, som gillar att vara pionjär och att springa före – epitet som inte alltid lämpar sig i partipolitiken, där det snarare handlar om att kommunicera ett budskap under lång tid. Hon drivs av att få utforma nya politiska idéer och funderar över vilken roll hon kan ha som samhällsförändrare genom att driva eget eller genom att få mandat i ett större företag med hållbarhetsambitioner.

Oavsett vad är det inom området hållbar utveckling som Rebecka fortsätter att förvalta sitt engagemang. Hon har flera uppdrag framför sig, bland annat som konceptutvecklare på anrika Ekskäret i Stockholms skärgård och som frontfigur för gymnasiesatsningen ”Hållbarhetsturnén”.  Men, intresset för partipolitiken ligger där som en solid grund, med ambitioner om partistyrelse- liksom riksdagsarbete och kanske till och med en ministerpost under en grön regering.

–        Dessutom! Om man är i behov av en styrelseledamot i sin bolagsstyrelse så är det bara att höra av sig, avslutar Rebecka med ett leende.

Kvinnan med tusen järn i elden drar vidare, förhoppningsvis mot ett både mer hållbart och jämställt samhälle.

Annonser
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s